BRUNTON รุ่น INTERNATIONAL POCKET TRANSIT

รหัสสินค้า : BRUNTON รุ่น INTERNATIONAL POCKET TRANSIT

เข็มทิศสำรวจชนิดมือถือ ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น INTERNATIONAL POCKET TRANSIT

ผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา


รายละเอียดทางเทคนิค

1. เป็นเข็มทิศตลับแบบใช้มือถือ ขนาดไม่เกิน 3.1 x 2.8 x 1.3 นิ้ว

2. โครงสร้างทาด้วยโลหะ

3. มีก้านเล็งแนวพร้อมกระจกสะท้อน

4. มีระดับน้าฟองกลมและระดับน้าฟองยาว ในตัว

5. น้าหนัก 6.8 oz.

6. อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 1 องศา

7. มีกระเป๋าหนังสาหรับใส่เข็มทิศ

8. คู่มือภาษาอังกฤษ 1 เล่ม


** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวน
19,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 2,195